miércoles, 11 de febrero de 2015

EL SISTEMA NERVIÓS

El sistema nerviós i els moviments:

Els moviments que fem poden ser : voluntaris o reflexos.
Voluntaris :  Els fem de manera voluntària i conscient,perquè volem.Aquests moviments els ordena el cervell.
Reflexos : Són involuntaris,molt ràpids i tenen lloc de manera automàtica.Tenen funció protectora i els ordena la medul.la espinal.
Com es produeix la resposta :

 1. Un òrgan dels sentits capta un estímul,com ara que ens cremem,i per mitjà dels nervis sensitius envia la informació a la medul.la.
 2. La medul.la rep la informació i ordena el moviment.
 3. El nervis motors transmeten l'ordre als músculs i aquests es mouen : treiem ràpidament la mà.
LA COORDINACIÓ INTERNA   : 
El medi intern el forma tot el què hi ha dins el cos humà : ronyons,pulmons,cor,...
La coordinació interna forma part de la funció de relació i la realitza el sistema nerviós,actuant sobre els músculs involuntaris i el sistema endocrí.
Els músculs involuntaris funcionen sense que ens n'adonem .Exemple: els del cor que el fan bategar,els del tub digestiu,...
El sistema endocrí està format per les glàndules endocrines.Aquestes glàndules  fabriquen hormones  i les aboquen a la sang, on actuen de missatgeres,transmetent ordres.
El sistema endocrí,controla el creixement i la reproducció.Té glàndules com :

 • La hipòfisi : Produeix l'hormona del creixement i hormones que fan funcionar altres glàndules endocrines.
 • La tiroides : produeix la tiroxina(hormona),que fa que aprofitem adequadament els nutrients.
 • El pàncrees : Produeix l'hormona de la insulina,que regula el sucre que circula per la sang.
 • Les glàndules suprarenals. Produeixen adrenalina,davant situacions d'alarma.
 • Els ovaris :  produeixen hormones sexuals femenines.
 • Testicles :  Produeixen hormones sexuals masculines..

  AUTOAVALUACIÓ :    Comproba si portes bé el tema.

  1 - Què és la funció de relació?.

  2 - Quins òrgans i sistemes intervenen en la funció de relació?.

  3 - Parts de la neurona.

  4 - Diferència entre moviment voluntari i moviment involuntari.

  5 - Indica les hormones que fabrica cada glàndula :
       Hipòfisi.
       Tiroides.
       Pàncrees.
       Ovaris.
       Testicles.

  6 - Completa :

  • Els músculs reben ordres del cervell o mèdul.la a través dels ..............................
  • Els ossos   s'uneixen a les articulacions mòbils  pels ......................
  • Els ossos s 'uneixen als músculs pels...........................
  • Les cèl.lules receptores reben .....................................
  • Quina part del sistema nerviós central ordena els moviments voluntaris?.............................................
  • i els involuntaris?........................................
  7 - De quins tipus de nervis està format el sistema nerviós perifèric?.

  8 - A què es deuen els moviments que fa l'aparell locomotor?.


  SOLUCIONS : 
  1 - Consisteix en captar informació de l'exterior per mitjà dels òrgans dels sentits i respondre a aquests 
        canvis.
  2 - Hi intervé el sistema nerviós, els òrgans dels sentits i l'aparell locomotor.
  3 - Cos (nucli,nucleol). dendrites i axó.
  4 - El moviment voluntari el fa el cervell quan nosaltres li donem una ordre i en som conscients. Exemple: 
        agafo un llapis amb la mà.
       El moviment involuntari es produeix d'una manera molt ràpida i l'ordena la mèdul.la espinal.Exemple: em        punxo i trec ràpidament la mà.
  5 - hormona del creixement.
       tiroxina.
       insulina.
       estrògens.
       testosterona.
  6 - ....nervis motors.
        ....lligaments.
        .... tendons.
       ..... estímuls de l'exterior.
          ...el cervell..... i la mèdul.la.  
  7 - De nervis sensitius,que porten informació des dels sentits fins al sistema nerviós central
  8- Es fan gràcies a la contracció i relaxació dels músculs.

  • Si has contestat bé a aquestes preguntes,ja comences a estar preparat-da per obtenir bons resultats          a l'examen.

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario