miércoles, 11 de febrero de 2015

LA FUNCIÓ DE RELACIÓ

LA FUNCIÓ DE RELACIÓ
LA FUNCIÓ DE RELACIÓ

Consisteix en captar informació de l'ambient per mitjà dels órgans dels sentits, enviar-la al cervell i actuar.
Per mitjà de la funció de relació responem als canvis que es produeixen al nostre medi extern.
En la funció de relació hi intervenen:

  • 1 . Els órgans dels sentits : vista,oïda,olfacte,gust i tacte.
  • 2. El cervell, que pertany al sistema nerviós.
  • 3 . I l'aparell locomotor ,format pel sistema muscular i el sistema ossi.


Com es produeix la funció de relació?

  1. Els órgans dels sentits capten la informació per les cèl.lules receptores,que la envien pels nervis al cervell.
  2. El cervell rep la informació, la interpreta i actua.
  3. Els músculs reben ordres del cervell i ens fan desplaçar.

*  Hi ha diferents tipus de nervis : òptics(ulls),auditius (orelles), gustatius (llengua), olfactius (nas),....

L'aparell locomotor:

Està format per l'esquelet i la musculatura.
Els ossos de l'esquelet s'uneixen per  articulacions,que poden ser : fixes (crani) imòbils (colze,genoll i coll).
Els lligaments uneixen les articulacions mòbils i els tendons uneixen músculs i ossos.

El sistema nerviós :
És el que dirigeix la funció de relació per mitjà del cervell. Està format per teixit nerviós,repartit per tot el cos, compost per neurones que són unes cèl.lules capaces de rebre i enviar missatges.
El sistema nerviós té dues parts :

  • El sistema nerviós central : Format per :
  1. .Encèfal :   És el principal centre de control del cos.Situat al cap i protegit pels ossos del crani.Té tres parts :                                                                                                                                                     Cervell : Controla els actes voluntaris i emmagatzema la memòria                                                        Cerebel :  Coordina els moviments i manté l'equilibri.                                                          Bulb raquidi : Regula l'activitat de molts òrgans.
  2. .La medul.la espinalQue va des de l'encèfal fins al final de l'esquena.Està protegida per la            columna vertebral.
  • El sistema nerviós perifèric:Format pels nervis que duen informació des dels sentits fins al sistema nerviós central,i d'aquest a altres òrgans.Tipus de nervis :
1.Sensitius :Porten informació dels sentits cap al sistema nerviós central.
2.Motors : Porten ordres des del sistema nerviós central fins als músculs i altres òrgans.

LES NEURONES:

Són cèl.lules capaces de rebre i enviar missatges. Tenen tres parts :
Cos : Conté el nucli i els orgànuls cel.lulars.
Dendrites :  Són prolongacions gruixudes i ramificades.A través d'elles arriba informació a la neurona procedent dels òrgans dels sentits o d'altres neurones.
Axó : És una prolongació que transmet informació des de la neurona a altres neurones u òrgans del cos.
Els axons s'uneixen per formar els nervis .

L'axó envia la informació a la dendrita.*   En aquests enllaç trobaràs MOLTA informació .
                                                                                                 http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/


http://www.youtube.com/watch?v=Krabo0GPc5A&feature=related * video sobre la neurona.
http://www.xtec.cat/~rvillanu/locomotor/locomotor.htm   resum  sobre els músculs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario